FLUENCIA TRANSCULTURAL

Nutrició i Parla

Escrito por jesusricartmorera 15-06-2007 en General. Comentarios (0)

Nutrició, Parla  i Benestar.

Uns quants slogans d´autoconsciencia han fet fortuna: “som el que mengem”, “som el que diem”, “som el que fem”. En efecte, una persona és un compost complexe que no s´acaba de fer del tot sinó que es va reconfigurant segons les pautes existenciales que segueixi. La menja i les paraules tenen una concomitancia considerable. Ambdós són ingredientes que entren al sistema organísmic en el que fan impacte. Formen part dels actes  més permanentitzats de la conducta humana. Rarament hi ha dia que no es porti un mos a la boca i d´aquesta no surti algun so articulat amb intenció de significat.

De l´alimentació se´n ve parlant molt als països més desenvolupats. En aquests hem resolt el problema de la fam i l´objectiu és més seguir plans dietèctiques per aprimaments o per combatre l´index anòmal del colesterol. Hi ha un fotimé d´escoles i maneres. La menja respón a  tres tipus de necessitats fonamentals: La ´d´obtenir nutrients i energia, la  d´experimentar gaudi per la via del paladar (incloent la companyonia en els festins compartits i àpats) i la d´omplir una buidor. El bescanvi de paraules també responen a unes necessitats paral.leles: la de pretendre una comunicació, la de gaudir d´una companyia amb un ovaris interlocutors i la de tapar incerteses o buidors al conseguir respostes que neutralitzin l´ansietat derivada d´una falta de coneixement.

D´aquests trestipusde necessitats tant pel quefa alstractesamb el tiberi com alstractes amb laparaula, les úniques indispensables són les de la nutrició a una banda i les de la comunicació per l´altra. Comnunicar-se també es una manera d´emplenar-se, de nutrir-se de les informacions  proporciona-des.

Tot i així la major part d´actes vinculats tant al menajr com al parlar podrien entrar en el capítol de les activitats superflues a partir del moment  en el que mengem quan ja estem tips o en el que parlem  quan ja sabem el que escolem o ja haviem dit el que repetim. És clar que si ni enspermetèssim la superfluitat, potser romandriem a un estat de quietut tal en el ue la reducció d´activitats i el silenci predominarien.Sovint es parlaper trencar el gel i ens convidem o preparem llocs de menja per organitzar  robades. Dit d´una altra manera la trobada continua estan vinculada al fesgteig dels sentits que passen pel beure i pel menjar.Antigament era l´àgape que reunia en un tot la satisfacció de lémpassar-se coses gustoses amb el consum de les paraules: el ritus o laémpassar-se coses gustoses amb el consum de les paraules: els rituals  o la xerrameca filosófica.

Amb el curs dels segles ens hem adonnat que la fgent en va plena tant d´una cosa com d´unaaltra. Ni necessitem menjar tant o fer passar els encontres pel tiberi ni necessitem parlar per repetit de tot. Altres cultures, les asiàtiques, tradicionalment havien dossificat més una cosa i una altra. Eldoble vici o conducta errònia de la verborràgia i de l´excés del consum alimenari porta a una sobrecàrrega tant pel cap com pels budells.

L´obesitat és una malaltia crònica de difícil tractament  perquè en la majoria dels cosos és d´un seguiment de per vida. La finalització del tractament comporta la recidiva de la maltia. De fet no hi cap tractament farmacològic eficaç sinó el psicoterapèutic recoltzat per un programa dietètic. Les propostes cícliques de pindoles miraculoses és un engany deliberat i malintencionat. No hi ha cap píndola que modifiqui la conducta alimentària a llarg termini i fomenta equívocament que l´obsesitat es una situació aguda i puntual, en lloc de crònica i de llarga durada. Les seves fórmules magistrals contenen pols d´extractes d´organs com l´hipotàlem, hipòfisi, pàncrees, tiroides i benzodiacepines, anorexígens, diurètics i laxants, que en conjunt no serveixen directament per atenuar el volum corporal i en canvi presenten alts riscos de toxicitat. Les píndoles a més, contemplen en la seva composició ansiolítics i, el ja referit,hormones tiroidals i laxants. Una perillsitat anexal és l´escàs o nul control en la seva adminitració. Atès que l´obesitat creix en països on es platenaja el consum a ultrnça i  comença a donar senyals d´alarma a països com la Xina que corren per copiar formes iaqnquisde vida, hi ha un fenomen creixent de la seva reivindicació: desfil.lades de models obeses, revindicació de talles grosses i la potenciació d´un orgull de la grandaria. En principi, sembla que a més embalum corporal i poden haver més complicacions anatòmiques.

Se´ns ha fet creure que la menja passa per tenir ocupat tot el dia al sistema digestiu fent-li entrar comestibles. (en casosextrems també duant la nit en tipologies ansioses que interrompeixen el dormir per anar omplir el pap). De fet, a més menja més escurçarment erxistencial i menys qualitat vital (embotament dels sentits, reducció de l´agilitat mental, toxemia, sobreesforç,...). La menja dels humans passa pel ritual de la taula i el valor social afegit que comporta: la reminiscencia i revivencia de l´antic àgape. Canviar el no a menjar més o a ingerir aquells productes dolents pel cos és la incorporació pendent que socialment encara falta. Sovint per complaure al nosdtre anfitrió ensempassem el que és una inconveniencia. Aquest empassar-se coses, en el doble sentit: menges i  dites. De tant en tant hi ha productes de moda com l´Aloe Vera o la Salvia que els probem per reduir uns kilos de més o fer una higiene del cos per dins. No hi ha millor cura dietética que el dejuni plantejat des de les necessitats reals i benenteses del cos que s´independitzi del ritus, del costum, dels hàbits o de les obligacions. Un dejuni tampoc ha de ser una autoimposició obligada sino deixar que el costornia experimentar lafam espontaniament. Eldejuni té un versemblança amb la meditació i elsespaisde quietut mental que prenen distanciade l´acústica i l ´emisió de les paraules.

El Centro Nacional de Epidemiología depenent del instituto Carlos III[1] va comprovar[2] que una major ingesta de folats reduia significativament la mortandad provincial  per malaltia cardiovascular. Les regions amb major casuística d´aquest tipus de monrtandat coincideix amb ingestes a dosis menors dels folats.

Els folats són substancies derivades de l´àcid fòlic. Es proposa per la prevenció de malalties cardiovasculars i diferents tipus de cáncer, prevé un tipus d´anemia i és particularment recomenat a embarassades per donar-li més protecció al futur nadó. Serveix per construir cèlules vermelles. L´acid fòlic és un  dels components de la vitamina B.El seu déficit, segons Maria Jose Medrano, una investigadora dietética  propicia un augment en la sang de la homocisteína, un protoateroesclerótic juntel fibrinògen, la lipoproteína o la hipercoalugabilitat.

L´autconsciencia corporal porta a una conclusió propera: lareconeixença dels déficits que té l´organisme com a resultat d´una deseducació alimentaria. Les coses es compliquen enfront la dissociació que pateix el consumidor modern en vers els productes naturals. Jorge Riechmann exposa un panorama desolador  por la ingesta d´aliments transgènics amb el contingut d´un gen al menys resistent als antibiòtics[3]. Daniel Ramón Vidal  del CSIC, investigador en alimentació, sosté que  els aliments  transgènics no sols són aquells en els que s´ha introduit un gen procedent d´una altra espècie per mitjà de la ingenièria genètica, sinó també la modificació de gens sense l´afegit de l´ADN extern. Cap dels  alimentos transgènics comercialitzats fins el moment conté un gen vinculat a leucemies o sarcomes encara que alguns ho estan amb tumoraciones a les plantes   (el tumor de l´ agalla del coll).És habitual la seva ingesta per plantes afectades per ell  sense que el tumor vegetal sigui  reproduible en l´organisme humà.

El tiberi no queda reduit al producte sòlit. Molts calòrics passen per la beguda  i en particular per l´alcohol. Les produccions gigantesques de vins i licors  des de temps antics han fet d´aquestes begudes una controversia continua. El fet mateix de la beguda envasada ha relegat a un segon plà a l´aigua. Hi ha qui sosté que a més quantitat de gots d´aigua beguda per dies menys patologies físiques es contrauen. Ningu diràel mateix de l´alcohol. Les sevesdefenses son per raons lúdiques, désbarjo i de relació sensorial, Puntualment s´apoia la cervesa i el vi negre amb quantitats moderades com preventius d´algues patologies.   A un informe sobre alcoholisme, el director del qual vaser Eduardo Carrillo, va concloure que costava unes barbaritas econòmoques de despeses socials[4]. Quan la persona que beu o que menja  perd el seu protagonisme com agent conscient del que fa, es converteix en un esponja o en un estòmac que emplena sent l´apendix final d´una cadena de consum rellegada a justificar un procés industrial de produccions. L´individu deixa de ser un ciutadà o una persona per ser un volum on  tirar-hi les coses produides.

El benestar personal passa per desempellegar-se de l´ansietat per tenir-ho tot, també devolguer-ho controlar tot o saber-ho tot. La felicitat si està a alguna banda passa per mantenir una distancia prudent de la ingesta i les informacions  a ultrança.

 [1] el director del qual era Jose antonio Gutierrez.

[2] en un estudi consistent en succesives enquestes realitzades entre 1990 i 1991 a 21 mil llars espanyoles  sobre la seva presa d´alimens es  va comprobar que la reduccio significativa de mortandat estava entre un 5 i un 15%

[3] En referencia al síndrome de eosinofilia-mialgia amb  27 morts i 1500 malalts. Ladiscusió està en si aquesta síndrome és el resultat només de lo transgènic o de laimpuressa química per la no depuració del triptòfan, un aminoa`cid esencial queajuda a regular la serotonina al cervell.

[4] 637 mil millones anuales a los españoles, de los cuales 1275mil millones lo eran en tratamiento  (439mil pts por paciente)

El gusto por el poder.

Escrito por jesusricartmorera 14-06-2007 en General. Comentarios (0)

El gusto por tener poder.

Lacombe Lucien  de Louis Malle trata del caso particular de un muchacho de origen campesino con un perfil propenso a la violencia con  la presencia alemana en Francia durante la guerra hitleriana. El chico es silencioso, cumple con su trabajo en el hospital aunque está a disgusto y le gustan las armas. Su retrato psicológico queda perfectamente ubicado en la primera escena en la que con su tirachinas mata a un pajarillo en sus horas de trabajo. Con la escopeta de caza mata a más liebres de las que va a poder comerse. En cuanto a su cuadro familiar, su padre está priosionero en alguna parte y su madre está enrollada con el patrón de la finca en la que viven. Él por su parte está en el pueblo y su visita a la casa no es muy bien recibida por el dueño. Es un chico nada refinado, su modo de comer no tiene modales pero es, aparentemente, buen chico. Hechas las presentaciones la trama empieza cuando trata de alistarse al maquis. Para ello contacta con el maestro del pueblo porque alguien le ha dicho que es un resistente. Este le replica que es demasiado joven para enrolarse. Prácticamente en paralelo coincide con un grupo de franceses instalados en  el hotel desde el que trabajan para la policía alemana. Son mercenarios, la carlingue. Uno de sus trabajos anecdóticos consiste en recibir correo de franceses en los que denuncian a conciudadanos. Lo adoptan y lo proselitizan. Inmediatamente Lucien acepta trabajar para ellos. Le seduce ese ambiente en el que gente absolutamente pringada tiene el mando de la situación. Gracias a su información ingenua detienen al maestro de escuela, lo interrogan y torturan. El no experimenta ningún remordimiento. Le gusta experimentar el poder que le da llevar una pistola en el bolsillo de su chaqueta. Participa en la detención de patriotas franceses.

A propósito de hacerle un traje nuevo que le quite el aspecto de pueblerino que tiene sus compinches lo llevan a casa de un sastre famoso. Se trata de un judío con su familia: su hija y la abuela de esta. Están a la espera de conseguir papeles para poder cruzar la frontera española donde supuestamente se van a sentir seguros al otro lado. Lucien se fija en la chica y a propósito de ella decide cortejarla, siempre desde su silencio y su extraño comportamiento. La familia judía es refinada y él un intruso que impone su presencia. Se queda a cenar y luego a vivir. El comportamiento de él es detestable pero no le importa lo más mínimo. Se jacta de matar sin ninguna vergüenza. La diferencia de edad entre el sastre y el chico es considerable pero sabe que está a su merced. Por su lado, la chica se deja seducir por él y se enamora. Lucien hace vida de policía política y de amante de una chica judía. Es como el peaje para que la familia pueda sobrevivir a aquel estado general de terror. En realidad no están nada seguros. El hecho de ser judío puede implicar la muerte según la perspectiva de cualquier fascista que lo descubra. Cuando va al terreno del muchacho y habla con sus colegas es tanto como entregarse y ahí es detenido por su apellido.

Lucien es un tipo sin ideología y no es ideológica la relación que guardan sus compinches entre sí. Se han puesto del lado de los vencedores. Su posición es conocida y recibe una sentencia de muerte de los resistentes. Su madre está preocupada a él no le parece importar. Otros de sus nuevos amigos son interceptados y muertos. En un momento dado que hacen una redada de judíos, incluidos la chica con la que mantiene la relación y su abuelo, las libra de ser unidas al grupo de los otros judíos disparando contra el soldado alemán. Lucien no es nadie. Es el poder que le da su arma. Con todo tratan de escapa del país con las dos mujeres pero termina por quedarse en alguna zona de montaña. Tras la liberación de Francia será ejecutado.

La idea de Malle de tomar un personaje salido de un medio rural un tanto lerdo, la tomó  durante un viaje al comprobar que un estado contrataba campesinos para integrar a su policía urbana para reprimir la disidencia política. Es algo que también se ha conocido en España en una época en que socialmente estaba integrada sobre todo por hombres de origen rural y andaluz. El retrato del chico es brutal no tanto por lo que hace como por lo que no hace y por su absoluta falta de principios. Por su parte, la muchacha representa la inconsciencia de enamorarse de alguien que se impone a la fuerza en sus vidas y que  se lava a perjudicar más de lo que está.

Es una historia que deja sin aliento. En el caso de Francia una cierta cantidad de hijos del país se prestaron a las ordenes del nuevo mando. A pesar de que la esperanza del futuro estaba puesta en De Gaulle y los maquis. Sintonizar la radio británica y las fotos del general de la liberación mantenían en vivo la cultura de la autodefensa. Lo característico de Lucien es que antes de haber madurado es ya alguien investido de un poder que no sabe usar. No parece que eso le haga feliz pero hace lo que quiere. No es el poder de la convicción el que le caracteriza sino el de la fuerza, el de poder atemorizar. Tal vez sea una reacción a la situación familiar de su madre de la que es excluido (un episodio, el de su relación no escondida con el patrón, por cierto, difícil de creer para la época)  lo cierto es que vive ese tiempo de dominio tomando partido por los que no tienen la razón histórica y son a todas luces los enemigos de su país y de su pueblo.

Para el papel de Lucien el director buscó alguien desconocido de la cinematografía sacado del medio campesino. Hay una extraña coincidencia entre el personaje histórico que recrea y el semblante real del muchacho de la Interpretación

Notas de Campo

Escrito por jesusricartmorera 14-06-2007 en General. Comentarios (0)

El explorador social y sus notas de campo.

El cuaderno de notas de campo va unido a la imagen del zoólogo que iba/va a la naturaleza a observar pájaros y otros animales o era el diario de bitácora del investigador de laboratorio que iba haciendo el seguimiento de los menores detalles que le sucedían a su investigación o a sí mismo probando sus pócimas de ensayo. Poco a poco la idea del cuaderno se iría universalizando para llegar a momentos de extrema necesidad de su uso hasta el punto que podríamos hacer de él un instrumento internacional. Todo andante o todo ser circulante por los eventos de la vida se convierte automáticamente en un observador potencial. Lo que pueda aprender y saber nos concierne a todos. Otra cosa es que se tome en serio sistematizar sus observaciones e irlas consignando en un lugar expreso para eso. Creo que es prudente no salir a la calle ni de viaje sin un bloc de notas. No hace falta que sea un cuaderno enlomado ideal de los que venden en papelerias snob y que continene páginas en blanco pero que venden a un precio  tan caro como libros acabados, sino que basta con un bloc de hojas unidas en una espiral de alambre o con unas grapas para ir pasando la realidad que se mira a una forma de realidad transcrita que luego el mismo escribano u otros podrán utilizar como documentos de primera mano. Modernamente, las posibilidades técnodigitales para tomar notas de lo que vemos están a punto de hacer superfluo el bloc como soporte portador pero no el hecho de las notas de campo en sí mismas. Si aceptamos que la realidad es un lugar de variaciones a las que tratamos con una estrategia de  ensayos y errores y que cada uno de nosotros, en tanto que vivientes con una supuesta dotación de inteligencia, sigue una metodología interactiva de la que memoriza sus piezas principales y de la que aprende, cabe pensar en la metáfora de que lo uno no es más que un gigantesco laboratorio y nosotros somos investigadores de a pie. Para no quitarle el título a nadie llamaremos a la realidad suma de espacios observables, a sus moradores cobayas en acción y a nosotros mismos exploradores sociales. 

Un explorador social no es tal sin sus notas recogidas oportunamente. Algunos cientos de ellas dan la verdad sobre el tipo de experiencias sensoriales que le son dadas. La diferencia entre un científico profesional y un observador vocacional es susdistintas maneras desistematizar sus referencias. El uno llega a ser una fuente de enunciados documentados yatestiguados el otro también es una fuente de enunciados menos documnetados y más intuitivos.

Dentro de los atributos de muchos animales, y obviamente el humano no lo iba a ser menos, está el de la curiosidad. Enfrentar fenomenos y detalles y preguntarse por sus factores envolvientes es lo que convierte la curiosidad en un seguimiento observacional. A veces es dudoso que el interés vaya mas allá de las exigenciasprimeras de un protgocolopara hacer acusede recibo de algo. Depende, claro está, de la intriga que le suponga a cada observador el encuentro del objeto observado. El mundo entero,en cualquiera de sus expresiones, formas y lugares es un extenso campo de observación y el observador es un observatorio desde el que se puede inferir y aprender de todo cuanto acontece.  El observador es el sujeto que estédonde esté, vaya donde vaya, llevalas antenas puestas, hacindode agente de una mirada, escucha de unos significados y si seextremaen sufunción analista de unos acontecimientos. Pero basta con que consigne las cosas con las que se encuentra, las refiera y las noticie para que se convierta en una mina cultural viva.

Hay algo que se opone a la observación: un cierto sentido de la tradición normalizada. El sentimiento de que los eventos forman parte de un continuum sin variación lleva a no percibir los detalles. Físiciamentees imposible la identidad de dos momentosentre si separados por el espacio y por el tiempo. Sigue siendo imposible con una sola deestasvariables: no hay dos eventos exactamente  identicos en el mismo espacio en distintos tiempos de observación  ni los hay en dos ubicaciones separadas en el mismo momento. A la observacion básica no leinteresa tanto comprobar la igualdad extrema como la similitud y la tradicion si reproduce similitudes a lo largo, incluso, de los siglos. A veces sorprende que tras recorrer enormes distancias se encuentrenformas dechamanismo muy parecidos, rituales equivalentes, predisposiciones a un tipo de creencias similares. Se diria que la humanidad en todo su peso parte de unos mismos origenes en un mismo punto terráqueo con una cultura primigenia básica que luego se va reprodudindo en sus disintas lineas de evolución. Mientras no se tiene noticia de que funcionan las cosas fuera de la pequeña realidad local sepiensa quela gente de la ciudad es muydistinta, éstapensará lo mismo de losprovincianos, los de una región sospecharan de las formas diferenciales que se dan en otra, y los habirantesde un país tendran algunos recelos con los de otros. A mayor distancia aumentará la especulación sobre como puedeser el otro. Es así que un continente lejano se verá con hipótesis más complejas y que gentede otros colores y lenguas se les conjeturará muchas diferencias. Tales presunciones partende una lógica localista. Posiblemente lasdiferencias interculturales e inter-étnicas eran mucho mayores en el pasado que en laactualidad. No es quehayan desaparecido pero los robustos factoresde la estgandarización llevan a homologarformas aqui y allá, bastacon que lleguen los circuitos del consumo,tanto de productos como de imágenes. Hoy se pueden encontrar similitudes entre pandillas de Beijing y de New York,formas de comer parecidas en Moscú y en Tokio. Esa uniformidad creciente es una de las grandes tendencias socio-planetarias. Eso convierte el campo de lo observable en un espacio interfronterizo evaluable en sus detalles que podrian suceder en cualquier otra parte. El observatorio contacta y leeeventos ahi donde se dan sin la perplejidad ya que los mismos se puedendar en cualquier otra parte del mundo, tanto por eltravsasecontinuo degente que lleva a la exportacionde formas idiosincráticas a otras geografiascomo por el hecho de la homologaciónde las biografias de las personas puestas a sobreviviro vivir tras parámetros estandar y no pocas veces estancos. Tal tendencia en la igualación está lejos de tener una perspectiva de acabado. Es inconcebible que la sociedad llegue a ser monocolor o monopensamental.La complejidades inherente a la historia y a las expresiones de vida. No tenemos palabras suficientes para todo lo que existe. Además las exitencia no para decuantificarse. La producciónde nuevasvariables es incesante. Nuestros libros y diccionarios son insuficientes para explicar todo lo que sucede, nuestros periódicos mediocres para ser referencialescompletos detodos lo queocurre, y nuestra ciencia minoritaria para agotar las explicaciones de toda la fenomenologia de la queformamos parte. La mayoria de cosas con las que nos mezclamos, entendiendo por cosas  también los efectos internos, los actos psíquicos,los estados emocionales no tienen denominacion o palabraespecíficapara nombrarlas. El español tiene alrededor de 300mil palabras, la inmensa mayoria escasamentecirculantes. Esto no basta para denominar el mundo. Posiblemente seseguirádiciendo lo mismo con un aumento sustancial de estacantidad.Si este déficit lexical existe por lo que se refiere a objetos señalables, podemos  pensar que también existe en cuanto a objetos mentales como sutilidades del pensamiento. Si las cifras fueran equiparables del orden de millones de sensaciones por definir y por bautizar,el volumen de deslinguación de los experimentado y sentido, es verdaderamente notorio.No es extraño que la acividad neologista sea inevitable e inherente dentro de los procesos de reflexión e investigación del racionalismo y la sentimentalidad. El observatorio es una proveduria de nuevos elementos lexicales si tratad de apresar toda la informacion de lo que está contenido en las escenas humanas y no tan solo en su apariencia.

La observacion de lo concreto enfrenta a nuevas exigencias metodológicas al observatorio. No puede ajustar la casuística a las teorias en boga de las que se valga sino que tiene calificar de lo que es cada acto observado, cada gesto interactivo independientemente de sus justificativos contextuales. Hay observaciones intencionales para nada espontáneas que pretenden hacer cuadrar  observado con la predefinición de lo que ha de ser aunque no lo sea. Donaldo Macedo[1] sostiene que en  nestra cutura común se implica una pedagogía engañosa. En la construcción social del Otro así como en su demonización y deshumanización hay un saldo: la propia deshumanización. Quien hace la calificación de lo ajeno desde el pre-juicio no sale adelante con su pretensión sin aplicárselo en parte a sí mismo y a su clan con el consiguiente prejuicio de su deslegitimación. Cuando la observación es llevada a los terrenos más particulares, el de las relaciones de intimidad, las nucleares, las apareadas podemos chocar con códigos específicos y con personalidades resistentes. náufragas o supervivenciales que viven en un medio social a disgusto. A. Makarenko[2] sostiene que la célula familiar es una entidad profundamente resentida de una profunda crisis en tanto que no asume su papel en la sociedad. Por otra parte, ¿quién lo asume integralmente ateniendo a la colisión permanentemente renovada entre individuo y sociedad, el yo y el otro, el uno y el todo?

La observación asume un compendio de situaciones y datos cuya abundancia y reinterpretación contribuyen a la conciencia y a la autorregulación de las relaciones. Cuando menos, dar cuenta de detalles existenciales y convivenciales entre seres deja un fondo testimonial para posteriores verificaciones de los hechos y de sus verdades.


[1] profesor de la Uni de Massachussets. Boston USA 

[2] La educación infantil.

Juana de Arco

Escrito por jesusricartmorera 14-06-2007 en General. Comentarios (0)

La monopolización de dios y su corte.

Robert Bresson en El proceso de Juana de Arco, (Procès de Jeanne d´Arc, 1962), se centra en los últimos momentos de esta mujer martirizada por la iglesia Católica y llevada a la hoguera después de un interrogatorio construido para simular una comedia de justicia. La hoguera estaba ya pedida y decidida. Sus seguidores no la salvaron. Los gritos eran en contra de la “bruja” no a favor de la heroína. Las preguntas de las sucesivas vistas fueron en torno a las supuestas voces celestes: de santos, santas y del propio dios, con las que estaba en contacto Juana. Sus  declaraciones perturbaban a las altas esferas eclesiales. Una curiosidad histórica del catolicismo ha sido su temor a posibles contactos con el más allá que hayan tenido sus feligreses por libre. Cualquier tipo de interpretación de lo misterioso y lo desencarnado por otras personas no vinculadas a los intereses del poder eclesial eran sospechosas.   Esa ha sido la paradoja: desde siempre la iglesia se ha hecho intérprete del reino de los cielos nombrando a un extenso santoral pero nunca, evidentemente, puso la representación directa de tales figuras con sus voces sino a lo mucho creó leyendas en torno a ellas con reliquias, templos  y memorias.

En el caso de Juana de Arco (originariamente Jeanne Darc) contra su afirmación convencida se fisuró la estructura que quiso someterla. Murió antes de cumplir los 20 años (Domrèmy 1412-Ruán 1431).Desde sus 13 años estaba oyendo voces que le pedían que liberara a la ciudad de Orleáns del asedio inglés. Se entrevistó con Carlos VII al que le dijo que tenia la misión de hacerle consagrar y coronar rey. Fue armada caballero en Poitiers y liberó a Orleáns en mayo de1429. Carlos VII reanudó una política de negociaciones con los invasores. Juana fue hecha prisionera por los borgoñeses y vendida a los ingleses. En esa transacción ya intervino un obispo. Fue trasladada a Ruan que estaba todavía en poder de los ingleses. A puerta cerrada,   el obispo Cauchon, el mismo que la había entregado y el viceinquisidor Jean Lamaitre, sin presencia de ningún abogado, iniciaron el proceso en su contra por herejía sin ajustarse a las mismas reglas inquisitoriales: estaba detenida en una prisión laica y vigilada por soldados ingleses.aunque los nombres de sus asesinos principales Cauchon y Lamaitre  han quedadodenunciados a los ojosde la historia no ha sido menos grave sus cómplices de gremio que desdela ignorancia les dieron apoyo. No todos, algunos religiosos abandonaron el proceso por considerarlo injusto aunque no lucharon para abortarlo.

De las respuestas de la procesada se deriva que eran correctas, firme, no ofensivas y no precisamente sospechosas de una alucinada pero  también fueron contundentes asegurando que los ingleses serian expulsados de Francia, predicción que, desde luego, no les gustaba. Declaró preferir el estandarte que no la espada y que nunca había matado a nadie en su tiempo de combatiente en la defensa de Francia. Carlos VII no intentó,  hasta donde sé, ninguna acción para rescatar a Juana de sus enemigos a la cual debía en cierta manera su corona pero cuando rescató Ruan,  unos 20 años después, ordenó que se abriera una indagación de lo sucedido. A partir de los documentos encontrados se hizo un proceso de rehabilitación de la ejecutada. La iglesia, en uno de sus actos típicos de increíble demora y sin autocrítica, la proclamó santa en 1909

La historia fílmica es montada a partir de los propios documentos dejados de la época. La trama es austera: viajes continuos de la celda a la sala de audiencias sometida siempre a una misma clase de preguntas acerca de la verosimilitud de su información. La doncella d´Orleans se mantuvo firme en sus declaraciones. Su agilidad mental y sus respuestas firmes sin embargo no doblegaron la voluntad de sus inquisidores en asesinarla. Era tan cuestionada por afirmar estar en contacto místico con seres desencarnados como por vestir ropas de hombre y tener un comportamiento inusual para una mujer de su época. Puntualmente accedió a vestir ropas de mujer pero ante el peligro de ser violada por sus carceleros volvió a ponerse ropas varoniles. Esto seria interpretado como una falta de sumisión a la curia. Solo frente a su inminente ejecución con la leña acumulada en torno al poste del suplicio accedió a leer un documento preparado de sumisión a la iglesia, lo cual tampoco le salvó la vida porque su suerte ya estaba echada y a sus jueces lo que más les interesaba era la prevalencia de su poder y que no fueran cuestionados sus dictados.

Ha habido otros casos de apariciones de vírgenes y de beatificaciones de sus elegidos para darse a conocer que no han pasado por tamaño despropósito. El caso de Jeanne es especialmente llamativo por su fuerte resolución en una edad biográficamente temprana y por ser portadora de mensajes concretos lo cual no pudo gustar de ninguna manera ni a los propios, los franceses, ni a los enemigos extranjeros, los ingleses. Su fe en lo que decía era total. Se sabía acompañada por las voces que le hablaban y fue eso lo que le dio valor hasta el final. La curiosidad de su ejecución radica en el hecho de serlo por herejía no por enemiga de los ingleses. Su muerte podía haber sido preparada de otro modo, en tanto que enemiga apresada el ejército invasor la  podía haber liquidado sin tanta parafernalia. La inquisición, representando la iglesia, no podía permitir que nadie se apropiara de las vías de contacto mistéricas que solo la cúpula de poder se podía permitir. La iglesia católica tenia un entreno de milenio y medio en monopolizar los designios celestiales. La interpretación de la Biblia, tras las mutilaciones de otros textos inconvenientes, era suficiente para explicar el mundo postmortem y la promesa de la resurrección. Cualquiera que hiciera una interpretación por su cuenta y distinta del libro sagrado así como hablara de un contacto directo con aquellos seres de los que sus fundamentos religiosos no paraban de hablar se constituía en un adversario a exterminar.

La psicopatología sostiene que oí voces son alucinaciones acústicas y subproductos del psiquismo. Los estudios de esquizofrenia documentan la casuística con tal síntoma. Por su parte en la historia de las religiones y de las armas, acude o da cuenta de señales sobrenaturales que fueron  recibidas por grandes líderes que siguieron con absoluta convicción y de las que dependieron sus victorias. Independientemente de si las voces de Juana fueron productos de su naturaleza o ella fue intermediaria de instancias espirituales ni lo ni lo otro realmente cuestionaba frontalmente el poder de la iglesia ni sus declaraciones tenían conexión alguna con tratos con ninguna representación del maligno. Su muerte podía ser perfectamente evitada. Los ingleses sin embargo, respetando el poder eclesial, lo presionaban para que acelerara el proceso y acabara de una vez con ella.

La bici robada.

Escrito por jesusricartmorera 13-06-2007 en General. Comentarios (0)

 

Beijing bycicle de Wang Xiaoshuai. Sigue habiendo bicicletas en Pekín a pesar de su acelerado desarrollismo urbano y la implantación gradual de los vehículos a motor. Para mucha gente es su único medio de transporte para una ciudad con grandes distancias.

Un chico extremadamente introvertido consigue un trabajo como repartidor de mensajera. Le proporcionan una mountain bike flamante que va pagando poco a poco a medida que va haciendo entrega de mensajes y la pague valorada en unos 600 yuanes. La bicicleta le es robada y eso le supone la pérdida de su trabajo al no poder entregar un mensaje a tiempo. Esa brillante historia fílmica es un recorrido por zonas de la capital china a través del argumento de ese muchacho tratando de localizar su bicicleta, cosa que finalmente consigue con lo cual es readmitido a su anterior empleo. Recupera la bicicleta de un estudiante de su edad que parece que la ha conseguido en el  rastro. La historia es el conflicto entre los dos muchachos. El uno por recuperar su bicicleta el otro por mantenerla ya que considera que también la ha pagado. Deciden compartirla. Eso crea una nueva situación entre ambos de una cierta camaradería. Después de mucho tiempo se preguntan el nombre y hasta esbozan una sonrisa.  Ese otro chico es un tanto taciturno también. Es preguntado pro sus amigos si se trata de una bici robada y  amonestado por su padre por tenerla el cual, a su vez, es criticado por le hijo por no cumplir con su palabra de otras veces en comprársela. Tener una bici es tener un signo de estatus y poderse relacionar con la cuadrilla que ya la tiene. El chico le  replica que es suya pero nunca dice donde la ha comprado ni lo demuestra, tampoco demuestra el mensajero que es suya: le basta decidir que es una biciestándar en laemporesa para la que trabaja. Gracias a ambas omisiones deliberadas se va creando toda la tensión argumental y la complejidad de la historia. En cierto momento, la niña con la que se acompaña del cole a casa con el muchado que ha comprado la bicicleta en el rastro, empieza a salir con otro chico algo mayor que él y que ha demostrado sus proezas con bici acrobacia. En un momento dado lo sigue y le da un ladrillazo en la cabeza. La pandilla del agredido persigue al agresor con tan mala suerte para el mensajero que también persiguen a este, golpeándolos a los dos.   Antes de ese episodio el estudiante le ha dicho al mensajero que se puede quedar con ella y que no la quiere por más tiempo.

La película arroja información sobre pandillas y códigos de honor en ellas, sobre ataques y venganzas, todo eso en medio de un notorio silencio comunicativo. El silencio es extensivo a otros personajes. La críptica en las caras potencia del imaginario aunque también la decepción posterior. El mensajero visita o vive con alguien que tiene una pequeña tienda desde la que puede ver una casa cercana en la que hay una doméstica a la que confunde con la hija de la familia. ésta se pone los vestidos de su ama y luce su figura juvenil haciendo de mujer por la calle. Cuando lo descubre la dueña y la echa se sorprenden de haber caído en la trampa de su imagen

La película tiene de fondo una nueva china emergente en la que las formas juveniles copian las de otros países que económicamente nunca dejaron de ser capitalistas. Tiene también de fondo el tema de un cierto chabolismo y formas de vivir precarias en medio de los grandes y suntuosos edificios.