FLUENCIA TRANSCULTURAL

La opinió encallada

Escrito por jesusricartmorera 10-02-2009 en General. Comentarios (0)

 

Dir la opinió ciutadana ha estat i és incitada des de diverses instàncies, tant des de l’ associacionisme de base como des de les institucions públiques. Quan més se sàpiga el que els veïns opinin/em més ajustades podran ser les politiques locals i millors relacions de veïnatge es podran establir per una millor qualitat de vida i de convivència social. Bé, si més no aquesta és la teoria.

 Opinar vol dir expressar el sentiment i el pensament. No hi ha manera de fer-ho sense emetre veritats i la veritat –és veritat- que mou passions, picabaralles i enfrontaments.  Tenim la gran sort de viure a un anomenat estat de dret basat en la llei i amb la cobertura legal que permet per la llibertat d’ expressió. Si bé la democràcia parlamentaria deixa molt que desitjar i la Hispania de finals dels 70 mai va posar prou a caldo l’ anterior dictadura, no passant  de fer una lluna de mel  de pa sucat amb aigua durant la transició, poder afirmar categòricament que gaudim d’ una actualitat on l’ opinió  pública (no la dels periodistes sinó la de la gent en general) circula i la democràcia electrònica va eixamplant-se.

Avui en dia tècnicament és possible que tots els ciutadans amb ús de raó i capacitat  mínima de parla diguin la seva i a més a més la seva opinió quedi enregistrada i oberta a la consulta de tothom. Això ja no requereix magatzems de paperassa, n’ hi ha prou en instrumentar un arxiu digital senzill d’ ús i d’ accessibilitat. (com es diu des de la internàutica avui  quasi tot està a l’abast d’uns quants clics).

Els ajuntaments que es precien, que estimen el desenvolupament de la qualitat de vida del municipi però també el de les idees i el concurs de tothom, creen plataformes de participació ciutadana per  la via de l´opinio escrita. (Si algun no ho fa encara, se li hauria d’ obligar a instrumentar-ho per decret). Un cop establerta la web per l’ opinió ciutadana ja depèn de la xarxa d’ ordinadors, les ganes de llegir i escriure,i el interés general si la plataforma rutlla o creix. Comparativament a la prensa escrita la digital encara no té l’ espai de referència que la seva primera embranzida permetia sospitar de cara al futur. De fet, hi ha algun arcaic punt de vista que considera que la cosa escrita en el marc digital no té tant de valor com en el suport de paper. En la pràctica, tradicionalment, els ajuntaments amb les seves revistes de paper locals han vetat més l’ accés que no pas en les plataformes digitals d’ ara, potser perquè es considera que encara no tothom té accés a internet i són menys cosultades.

L’ observació de l’ espai de la ciutadania opina en la web de Cerdanyola dona compta d’ un ritme a comptagotes de la inserció de nous articles i el repàs d’ aquest  refereix la predominància dels detalls localistes. La seva lletra massa petita i el fet de no poder eixamplar la pagina a totes les polçades del monitor  no facil.lita la seva popularitat. Tenir que emplear una fitxa cada vegada que s’ hi vol participar  apuntant al dni i donar els cognoms tampoc. Passar un temps d’ observació (també de retenció) abans de penjar l’ article definitivament, vé a complicar una mica més la cosa.

Es una curiositat  que antics compays de militància i de lluita antifranquista que ara estan al govern municipal no hagin aprés a agilitzar quelcom tan senzill com la inserció automática de les opinions. Per una ciutat de 6 desenes de mil.lers d’ habitants diariament hi haurien d’ haver al menys  dotzenes d’ opinions noves publicades, si no es així es perque el mateix mecaisme les encalla i perque o s’ hi confía prou.. Es pot al.legar a favor de la fitxa demanada de control que els opinants assumeixin les seves opinions i no se’n  vagin pels fems dels atacas personals. D’ acord, però s’ obliden dues coses: una, que hi pot haver gent que deixi de donar la seva oponio, per por a represàlies, passant pel esmentant  punt txequing de control i dues, que s’ ha de ser coscient que no poques opinions critiques són criminalitzades per gent ben posicionada de poder que no hi està d’ acord. ¿Què és més important  que circulin les idees , les bones idees, o l’ autoria de qui les ha dit? Quan es fan estudis de mercat i d’ opinió (els del CIS i tants d’ altres per exemple)  el que interessá son percetatges, posicionaments, el que es diu per sectors, no tant qui ho diu. (Per tenir noms, només cal anar a les pàgines de les guies de telèfons, n’ hi ha a dojo). No és que l’ autoria no sigui interessant però bloquejar l’ edició de articles (durant varis mesos,, com m’ha passat amb un dels meus dos ateriors,o força temps, amb l’ altre, tot tenint la redacció l’ email i telefon,  per no tenir el nom complert) és tot un detall que no favoreix la comunicació ciutadana.

Bústia pública, sí, amb totes les consequêncies. Es millor que circuli la critica a que se l’ etrebanqui (sempre hi haurà algun detall que no es compleixi per justificar-ho).

Els càrrecs en la gestió municipal, també en la seva oposició, ja llegiran si volen polsar més la realitat les  diferents opinions que els posin  sota la interpretació que toqui.

Com a proposta per desencallar la producció d’ opinions publicades val la pena revisar la web, fet servir un motor de cerca més operatiu i no un que a l’ apuntar un nom o un títol et sorti tots aquells altres composats d’ una de les seves paraules. Cal recoerdar que potenciar una plataforma digitial va a favor de la natura, la conservació dels arbres i l.a reducció de despesa en paperassa grpafica, per tat a favor d’ una admisitració del pressupost muicipal més raonable.

De fet, la bústia publica digital a la llarga podría tenir mes valor que l’ escrit passat per registre i tampó  per incloure punts de discussió en les reuniones de consistori. Seria possible i imaginar-ho des d’ ara no és prematur. És questio de covertir els gestors que es renueixen cada dijous o quansigui en portaveus dels ciutadans i no sols en portaveus de les formacions politiques a les que pertanyin. Que la seva tasca de govern no els tregui de llegir (i escoltar, és clar) les opinios ciutadanes dels que no govarnem ni govarnerem  mai.

El dinero sobrante

Escrito por jesusricartmorera 08-02-2009 en General. Comentarios (0)

 

El dinero es el símbolo deificado del mudo capitalista. Se le llama capital. Es el documento que concreta un poder de adquisición. Es el elemento fundamental para las transacciones habida cuenta de las dificultades para el trueque directo. Podríamos imaginar una primera época dorada de su uso cuando se limitaba a ser un instrumento portador práctico que atestiguaba un contravalor por el que se podían adquirir otros enseres. Después de ese inicio más bien parece que la especulación se cernió en torno a él desde el primer momento en que se dio su acumulación y alguien lo retuvo para incidir en los precios de mercado abaratándolos por debajo de su coste real o incrementarlos a partir de conceder créditos.  Desde el anarquismo crítico se ha denunciado la sociedad del dinero, como si los depósitos de dinero en sí mismos desencadenaran los conflictos. El dinero en principio es  un objeto inerme que no hace o debería hacer-  el menor daño a no ser que sea usado indebidamente. Lo mismo se puede decir de un cuchillo de cocina de 20cms de hoja o de una soga para sacar agua del pozo o de una cajetilla de fósforos.

En principio todo puede convertirse en un arma potencial en manos de comportamientos agresivos dentro de una sociedad ambiciosa. El dinero dedicado a la compra de conductas en contra de la ética y la dignidad deja de cumplir su función original para ser un factor que incrementa la perversión general y la degradación humana. Hasta el último instante es que el dinero no es dedicado a eso no pasa (o no debería pasar) nada. Tan pronto alguien quiere comprar a un ser humano y hay un ser humano puesto en venta todo el sistema de confianza en el significante del mismo como instrumento de cambio se desmorona.  Esta ley de compra-venta de conciencias  no lo determina el dinero mismo sino sus usuarios, por tanto, todos o casi todos, los habitantes del universo económico. La única forma de no formar parte en la responsabilidad colectiva de la degradación es (o sería) no teniendo un chavo o teniendo lo justo para vivir el día a día pero ni siquiera este extremo asegura la dignidad. Estamos cansados de topar con indigentes y gente  económicamente a menos de cero que es ruin y que no supone ninguna alternativa existencial,

El problema del dinero es tener dinero sobrante que se va acumulando para lo que no se tiene un destino concreto o no un destino elegido. Ese remanente puede llegar a ser una cifra importante al cabo de una o dos décadas. En todo ese tiempo el dinero ha estado en manos que lo ha manejado para inversiones a través de las más importantes empresas o de otros agentes financieros. Lo que hace los depositarios del dinero del pequeño o gran ahorrista lo hace porque estos se lo/les permite/mos. Es un indicador de falta de conciencia colectiva el de millones de personas más interesadas en la custodia de su dinero por la banca que no en lo que hace la banca misma con él. Si la banca ha promocionado  inversiones deplorables o no éticas a la mayoría de sus clientes no les importa con tal de que su dinero esté sano y salvo y rinda beneficios. Si lo vehiculan hacia la bolsa y ganan plusvalías impresionantes tampoco les entra mala conciencia por el hecho de que hayan ayudado a generar una mayor contaminación del planeta o una paralización de las alternativas de energías renovables por la parte del beneficio que se llevan con el negocio petrolero. La gravedad de la cuestión es que la mayoría de clientes o se preocupan por lo que se hace con su dinero con tal de que se lo devuelvan cuando lo quiera reintegrar. Una vez pregunté en una reunión económica  con ejecutivos de Deutsche Bank qué  productos financieros tenían que fueran respetuosos con el medio ambiente. Contestó que el banco no tenía ningún problema en ofertar productos de este tipo pero que no eran los más populares.  Desde el punto de vista de quien no quiere contribuir con su dinero (ni con sus ivas, ni con sus impuestos directos e indirectos) negocios fraudulentos o insubscribibles tiene que buscar propuestas de banca ética, bastante en sus albores e España pero más desarrolladas en otros países europeos. Para cuando se da dinero a un banco ética o se aporta capital social a una cooperativa como Abacus, (la empresa dedicada a suministros de material escolar) a partir  de una cierta cantidad de capital el depositante no queda a salvo de sus inquietudes.  La verdad es que el dinero nunca está garantizado del todo y en vez de ser un segurizante la disposición inmediata de liquidez lo puede ser de escepticismo según los vaivenes de las empresas  y de sus beneficios.

El dinero es un objeto devaluadle desde el primer momento en que se tiene. Técnicamente desde que se cobra el salario hasta que se va a la tienda a gastarlo empiezan a correr las milésimas o centésimas de devaluación de su poder adquisitivo. Pero esa devaluación automatizada es aplicable a prácticamente todo. Un vehículo recién comprado sufre una pérdida inmediata en el mercado, también un libro, una cartera de cuero, un mueble. Unas cuantas cosas se salvan de esa caída: el arte, las antigüedades, la filatelia y determinados objetos únicos. También hay que decir  que esa minoría de cosas confirma la regla general de la tendencia a la caída. La devaluación de  un objeto en el mercado es una noción relativa.  Algo queda devaluado desde el momento en que la aportación máxima que ofrece un comprador no supera el precio de compra-venta del día anterior. El verbo real es el depreciado. El posesionario de un objeto que lo pone en venta puede suceder que no esté dispuesto a venderlo por debajo de un mínimo precio según lo que pagara y su tramo de amortización. Eso explica que queden muchas cosas sin vender porque están por encima de lo que el mercado va a pagar por ellas.

Lo que pasa con el dinero no es tan distinto en principio de lo que pasa con cualquier otra cosa. El dinero es una cosa que puede comprar cosas pero como cualesquiera otras tiene un valor oscilante. Tan pronto se emite mayor dinero sin que tenga el respaldo de mayor riqueza redunda negativamente en el dinero circulante devaluándolo. Es así que una cifra determinada de dinero no tiene una estabilidad referencial si no tiene una correspondencia con su representación en oro o en referentes más seguros.  Pero toda valoración en términos objetivos de algo: sea una pieza de mobiliario, una rareza filatélica o una pintura original  lleva inscrita una valoración subjetiva. Finalmente algo vale lo que su postor está dispuesto a pagar. Eso significa una transacción que crea un precedente. El hecho de que alguien pague por algo un precio superior a su precio de mercado porque cuenta con un poder adquisitivo nutrido de ingresos en el extranjero afecta al precio de salida elevándolo. El origen de la inflación tiene esto como factor clave.

La idea del dinero sobrante que cobra el nombre de ahorro en una infinidad de modalidades de productos que los bancos inventan está(ba) superincentivado, hasta el puto que antes se regalaban cartillas con una primera imposición a recién nacidos para ganar adeptos de por vida.  Simbólicamente el dinero líquido  acumulado es algo que se tiene para una emergencia o para una opción de futuro pero que no se usa. Fallecer con una cuenta abultada para su disposición por los herederos debe ser una de las estupideces más grandes que lejos de indicar una seriedad en el planning indica no haber sabido  vivir empleado los recursos monetarios para el goce. El mejor consejo con el dinero sóbrate es el de planificar su gasto y salir del espejismo de su incremento continuo. Lo ideal de una cuenta es tenerla al día enfrentando los gastos para tener una buena calidad de vida. Por otra parte no tener dinero sobrante lleva a tenerlo que pedirlo para cualquier compra o inversión extra, con lo cual el ahorro posterior es imposible teniendo que pagar créditos abultados. Los bancos saben que sus clientes son mayoritariamente anuméricos. La gente se acuerda del precio del vehículo, de la vivienda o del arreglo de boca que le costó como `precio de partida pero desconoce totalmente e que se ha convertido ese precio pagando desglosadamete. La peor de las paradojas de la usura modera es que con los créditos permanentemente renovados un comprador puede terminar por doblar incluso el precio inicial de su compra si va prolongando el umbral temporal de devolver el préstamo.

El concepto de cliente bancario no está tan claro ¿Quien trabaja para quién? ¿El banco para sus clientes que le depositan sus dineros y confían en su solvencia o estos para pagar los créditos y menudeos de aquel?  Uno de los detalles bochornosos del funcionamiento de un banco es esa pequeña multitud de detalles de tener que pagar en concepto de mantenimiento por tener un depósito  o una tarjeta. Cada vez que veo el cargo en concepto de mantenimiento me parece un detalle insultante propio de rácanos. Encima de que confías tu dinero a un banco para que lo manejen y genere sus beneficios tenemos que pagar  comisiones para todo, para retirar dinero con la tarjeta o para imprimir sus movimientos en una libreta. No es un detalle insignificante, es un detalle muy significativo y que genera sentimiento de vergüenza ajena.

Un pequeño deposito de dinero sobrante (no tanto, a partir de unos 100mil euros –la mitad o la tercera parte del coste de una vivienda-  podría redituar (en un año magro incluso como el 2009)  una cantidad mínima para hacer frente a los gastos supervivencia les básicos. Para alguien que supiera vivir  y no se dejara victimizar por espejismos de ultra consumo, acumular esa cifra en unos 10 años de ahorro le podría evitar seguir de asalariado otros 20 más. Evidentemente esto es un supuesto orientativo pero una forma de aval argumental de una perspectiva distinta del ahorro pensada para el gozo personal y o para perseguir doblar cifras dinerarias por un lado mientras se devalúan por otro o se malgastan en los costes de mantenimiento y trasiego de las primeras. El dinero sobrante acumulado puede ser una rueda de molino al cuello de su titular o un instrumento de independencia si se usa el dinero como instrumento contra la ambición acumulativa del dinero.

En principio todo lo sobrante esclaviza a su usuario. Tener más de lo que se necesita condena a quien lo tiene a un trasiego permanente de todo sin gozar sus unidades o partes. La calidad de vida no tiene nada que ver con la acumulación sino con una relación limpia dedicada a las cosas y a los recursos. Mientras no se vuelva a una filosofía ética del minimalismo el sujeto humano modero choca permanente con la misma y  ridícula contradicción de siempre  (es la misma piedra con la que tropieza) vivir en torno a un esquema de necesidades  prefabricado. Millones de personas con sus empleos participan de una gran ficción en torno a esto, por la vía de la publicidad o de la fabricación de productos no necesarios.  Desde el momento en que el dinero se convierte en un objetivo en sí mismo acumulándolo, deja de cumplir con su función transactiva por la que fue inventado y su conservación genera una ansiedad. Buscar el mejor depósito a los intereses más altos que compensen su devaluación ya es una forma de expresarla.  Es así que el dinero ahorrado tiene las dos lecturas, como segurizante (lo que permite hacer frente a gastos extraordinarios o imprevistos) y la de servidumbre por temor a perderlo, a que se devalúe o a que no lo devuelva el banco en cuanto lo necesitas. Lo ideal es mantenerlo el tiempo justo en su forma líquida para cumplir con su función intermediaria pero tampoco es posible comprarlo todo desde la perspectiva del consumidor particular. Hacerlo significa entrar en una dinámica especulativa, que sería/es la del financiero. En definitiva, un dinero sobrante, sea para vivir de su rentabilidad o a la espera para  hacer una gran compra o hacer las dos cosas, exige u trabajo extra: su gestión. Confiarla totalmente a los bancos puede llevar a su fuga o pérdida como bien sabe todo el mundo que arriesga sus capitales para conseguir el máximo de beneficio y puede perderlo con caídas de bolsa, lo mismo que si lo jugara a la ruleta.  Puesto que no se puede comprar todo o quien tiene mucho dinero no desea hacerlo tras cubrir el coste de sus infraestructuras invertir e arte es considerado una de las formas más seguras de revaluar la inversión dada la originalidad del objeto. Dalí a pesar de ser criticado por Bretón como avida dollars, no hizo más que anticiparse a una lógica de las inversiones pretextado objetos únicos revaluables para hacerlas, teniendo en cuenta que la mayoría de cosas tienden a devaluarse (lo inmobiliario y el arte y las antigüedades son la excepción) el argumento más lógico a favor de una compra  es para amortizarla con su uso. Otra perspectiva coloca al sujeto dinerario en la carrera de los especuladores.

La intimidad desprivatizada

Escrito por jesusricartmorera 05-02-2009 en General. Comentarios (0)

Las conversaciones están llenas de referencias de lo ajeno, de los nombres y actos y hablares de otras personas. El periodismo se basa en la información continua de lo que otros hacen o hablan y los coloquios personales también. Si bien es de amplio uso y consumo esta praxis, cuando las conversaciones saltan de lo que se considera privado o particular a otro espacio de difusión que alcanza las oídos de quien no se quiere que se sepa algo entonces suenan las alarmas alegando el derecho a la privacidad. Ese pudor al nombre publicado en realidad lo es a ser vinculado a un acto no digno. Nadie anda tan sobrado de homenajes, elogios o medallas como para rechazarlos pero tan pronto lo publicado de uno va en contra de su autoimagen o de su supuesta impecabilidad entonces reacciona con actitudes negativas. Se presta el nombre para unas cuantas cosas públicas: en los archivos institucionales que documentan el estado civil y los distintos certificados de titulaciones y lo que atestigua el historial oficial. Quien se implica en la actividad creativa lo presta para apadrinar sus trabajos. A veces se presta para firmar pliegos de firmas para protestas. Pero la mayoría de nombres se custodian celosamete a buen recaudo no permitiendo que sean manchados de ninguna manera entendiendo pro mácula toda crítica desfavorable. Creo que se puede pronosticar un futuro de progresiva intimidad desprivatizada y con ella divulgación de nombres referenciales implicados en una comunicación. Del mismo modo que un autor no va –no puede ir- tras cada mención de sus textos o artículos no ya para todas las tergiversaciones sino tampoco si son mal entendidos por sus lecturas, tampoco alguien cuya intimidad ha sido desprivatizada puede  tratar de perseguir a todo aquel que habla de sus verdades personales. Desde luego hay una diferencia crucial entre el autor público y la persona del ámbito privado que hace una confidencia. Aquel ha contraído la intencionalidad publica d dar a conocer sus ideas, ésta las mantiene a una cierta cuota de discreción.  Una ética mínima –a la que pro cierto no se ajusta la dinámica dominante de un periodismo sensacionalista que se nutre de rumoreos de hacer el cotilla- ya emplaza a todo informador en el marco que sea del tema que sea no poder en evidencia los datos de la vulnerabilidad de nadie pero la frontera entre informar de la verdad y el sentimiento de indefensión de quien es referido con ella es completamente subjetivo. No hay código o reglamento ni pautas redaccionales de estilo que impidan un impacto desagradable en las personas mencionadas cuando lo son en aquellos de sus aspectos o sus ideas que no les favorecen en absoluto. El balance de estas reacciones lleva a un aprieto en las relaciones y a la consideración de hasta que punto se puede hablar y hasta qué otro callar. El esquema de la censura política de los regímenes totalitarios en contra de las ideas que disienten de ellos es el mismo que el esquema de quien se autocensura o censura a otro en su texto elaborativo o en su discurso porque su decir puede generar reacciones negativas aunque ese decir sea impecable y correcto y respete la verdad. Mientras la defensa de todo esto remite a una eticidad, la defensa de un falso respeto a no cantarle las verdades a según quien para que no se moleste remite a intereses relacionales. El problema del censor es que enfrentado a aquello que no le gusta y a lo que impone su rechazo se enfrenta a su propio código argumental sobre la libertad de expresión y la defensa de las verdades. Lo que en un principio es una indisposición a toda la mención de alguien lo precisa en tachaduras de líneas o párrafos concretos convirtiendo en inservible el resto del texto autorizado o haciéndolo más incompresible. En el fondo de una actitud censuradora (auto o heterocensurante) hay un principio de evitarse problemas con el otro manteniendo una connivencia por encima del examen de las evidencias. Es este mecanismo psicológico y no la imposición de un poder unicentral a ultranza lo que explica la complejidad de las tramas mentirosas de un mundo bastante invivible. Dejar el análisis solo en términos de correlaciones de poderes, de los grandes movimientos o grupos sociales y políticos sin hacer entrar el mecanismo psicológico que esta en el substrato de las conductas individuales no explica ni puede explicar  correctamente  los grandes acontecimientos históricos, económicos o políticos.

El problema práctico de hablar del otro conocido en el campo de las relaciones personales es que puede anularlo como el confidente que era  para pasar a la superficialidad de contacto. La tentativa comunicativa , que ya había fallado al silenciar información para no molestar a aquellos de los que se informa, vuelve a fallar al hacerlo al provocar posiciones de bloqueo De la intimidad se ha hecho demasiada apología para silenciar los curriculums ocultos de las verdades convirtiendo la entrega de estas en las dosificaciones protocolizadas y socialmente permitidas. Eso ha creado una gran performance de mentira consensuada o de verdades omitidas en lo crucial. Eso lleva a la mayor parte del pensamiento, de las sensaciones, de los sentimientos, de los análisis a recolocarlos en formas literarias o disfrazadas. Lleva el pensar al no de decir o a decirlo con recursos complicados, estilísticamente enrevesados o artísticamente puestos en condiciones performánticas para que nadie se sienta afectado. El problema metodológico es que no se puede tratar con la verdad si se tiene miedo a sus consecuencias. La verdad emplaza a epistemes de difícil asunción. No se puede pretender tratar con eso y al mismo tiempo hacer declaraciones al gusto de todas las opiniones. El problema de fondo de la intimidad desprivatizada es este: el temor a ser reconocido por los demás  (familiares y amigos incluidos, o mejor dicho especialmente por estos) en una dimensión que se ha mantenido en secreto o muy discretizada para algunas personas. Ese es el doble discurso biográfico en el que se cae y el origen de la sociedad esquizotípica. La propuesta de la intimidad desprivatizada de ser seguida  no garantizaría que la transparencia practicada consolidara una sociedad más justa con otros valores establecidos.

En los tratos interpersonales antes de concienciar el mismo esquema de autocensura los hábitos de habla ya lo tienen incorporado. Hay unas dinámicas de trato que escapan de las cuestiones conflictivas o que saben a priori los daños colaterales que comportarán al enfrentarlas. Nos enfrentamos a un esquema de autoexclusión en el decir con el que cada sujeto pretender salir lo mejor parado posible sin engendrar enemigos y sin ser a su turno diana de reacciones violentas por informar sentimentalmente de lo que creía o criticar políticamente al mundo que le toca estar.

Es así que la protección de privacía del orden personal no está tan lejos de un sistema colectivo de circunstancias en los que prima la hipervaloración de la cosa y del lucro al reconocimiento personal de las verdades. Se huye tanto de las verdades de la sociedad como de las verdades particulares conformando una gran alianza para que prevalezcan bulos o falsedades, mitos y tabús.

La propuesta de intimidad desprivatizada es poder hablar de lo nuestro sin tener que pedir permiso a nadie, a ningún poder ni ninguna costumbre. Es la desnudez sentimental e intelectual de lo básico. Sería la práctica metafórica de un desnudismo de los saberes sin tener que ir a zonas gheto donde hacerlo. Si un nudista está al corriente de los problemas que le ocasiona su desnudez en playas públicas, desnudar los hechos tal como son en su crudeza naturalista es algo que no es consentido por los entornos light de pseudoverdades, omisiones y mentiras al completo.

El primer problema de la defensa de esta tesis (la intimidad desprivatizada) es que se puede volver en contra de quien la propone ya que lo más probable es que tenga detalles biográficos que lo pongan en evidencia. La biografía es algo que cuanto más avanza más errores personales puede acumular. El  striptease psíquico al completo es la opción de cada cual pero la mención de determinados asuntos de dos que son  de competencia publica pueden (y deben/deberían) ser comunicados. El derecho a la imagen personal está amparado por la ley aunque ese derecho esté agredido continuamente. El derecho a la privacía tiene unos marcos informes. La misma definición de privacidad puede estar en entredicho. Comunicar al mundo vidas privadas que en si mismas son de interés es algo que ya se viene haciendo con los enmascaramientos convenientes. El salto a decir los detalles nominales y circunstanciales no debería ser tan complicado pero sin embargo lo es y mucho. Es cuestión de ir avanzando en comunicación proyectiva, ir probando los hablantes de hasta donde somos capaces de llevar nuestros saberes y decires sin vernos prohibidos por los remilgos de conceptos falsificados de respeto.